***30.5.2014 Zastupci odborovych organizaci a spolecnosti Tesco se dohodli na navyseni mezd - V Tesco vzrostou mzdy v prumeru o 2 procenta***��

vodem ...

Zstupci odborovch organizac a spolenosti Tesco se dohodli na naven mezd

V Tesco vzrostou mzdy v prmru o 2 procenta

Praha, 30. kvtna 2014 ? Spolenost Tesco zv od 1. ervence 2014 svm zamstnancm mzdy v prmru o 2 procenta. Dnes se na tom dohodli zstupci spolenosti Tesco a odborovch organizac Tesco Stores pi uzaven Kolektivn smlouvy na nsledujc obdob.

?Je mi potenm ocenit tvrdou prci, kterou nai zamstnanci odvd pro nae zkaznky. Investice do naich zamstnanc je pro Tesco velice dleit a to nejen prostednictvm navyovn mezd, ale tak prostednictvm irok nabdky zamstnaneckch vhod, kolen a rozvoje, kter pomhaj naim zamstnancm v karirnm postupu,? k Nahal Yousefian, personln editelka Tesco Stores R.

Milan Matuk, zstupce odborovch organizac pi Tesco Stores k vsledkm jednn dodv: ?Uvdomujeme si, e obchodn etzce jsou pod silnm konkurennm tlakem a prostor pro zvyovn mezd je omezen. Proto jsme rdi, e se nm podailo naven mezd vyjednat. ?

Tesco je jednm z mla obchodnch etzc, kter v letonm roce oznmil naven mezd svm zamstnancm. Krom toho spolenost zachov v plnm rozsahu i vechny dosavadn zamstnaneck benefity, kter v rmci eskho maloobchodu pat k nejirm.


Praha, 5. ervna 2013 ?Tesco zv od 1. ervence 2013 svm zamstnancm mzdy. Ty vzrostou v prmru o dv procenta a budou naveny zamstnancm na vech pracovitch v cel esk republice. Dnes se na tom dohodli po nkolikadennch jednnch zstupci spolenosti Tesco a odborovch organizac. Jedn se o dobrou zprvu pro vechny zamstnance, jeliko cel maloobchodn odvtv zaznamenalo pokles treb v loskm roce a tento trend maloobchodnho trhu pokraoval i v prvnch mscch tohoto roku.

?Jsem rd, e i v tto nelehk dob meme naim zamstnancm oznmit dobrou zprvu. Investice do lid je pro ns velmi dleit a zven mezd je jednm ze zpsob, jak podkovat naim zamstnancm za jejich kadodenn tkou prci a servis, kter poskytuj naim zkaznkm. Naven mezd odr nai dvru v zamstnance a pevn vm, e tento pstup nm pome upevnit si pozici nejvtho a jednoho z nejlepch zamstnavatel v eskm maloobchodu,? k Karel Foltn, personln editel Tesco.

Milan Matuk, zstupce odborovch organizac pi Tesco Stores R k vsledkm jednn dodv: ?Uvdomujeme si, e obchodn etzce jsou pod silnm konkurennm tlakem. Proto jsme rdi, e jsme se mohli se zstupci zamstnavatele po nkolikadennch nronch jednnch dohodnout na naven mezd. Je to pro ns, nae leny i vechny zamstnance Tesco dobr zprva, pesto e bychom velmi rdi nali prostedky pro vy naven mezd zamstnancm. Jsme si ale vdomi toho, e v souasn ekonomick situaci to nen reln. ?

Tesco je jedinm maloobchodnm etzcem, kter v letonm roce oznmil naven mezd svm zamstnancm. Krom toho spolenost i nadle poskytuje zamstnancm nabdku benefit, kter pat v rmci eskho maloobchodu k nejirm.


Forum - nov rozdlen

*** Odkaz na Forum ***

Z dvodu zefektivnn a zpehlednn bylo frum rozdleno do kategori: hypemarkety, supermarkety, obchodn domy, distribun centra a centrln kancel. Na Vae otzky a dotazy budou odpovdat odbornci v dan kategorii, prvn dotazy budou konzultovny s prvnm oddlenm Odborovho svazu pracovnk obchodu ( OSPO ). Vae dotazy a otzky budeme eit v co monm nejkratm termnu, nejpozdji vak do 5 pracovnch dn. Vme, e toto zpehlednn a rozdlen fra pispj k lepmu een Vaich dotaz.

veden Podnikovho vboru


Pesun webovch strnek na placen prostor ...

Byly zprovoznny strnky na novm prostoru, kter odstrauje souasn omezen ze strany poskytovatele webovho prostoru. V souasn dob se upravuj posledn malikosti zpsoben pesunem obsahu na samostatnou domnu. Informace tkajc se se pesunu fra a obnoven dat budou pichzet postupn.
Dkujeme za pochopen

administrator


8.2.2009 Znovu zprovoznn frum

Frum - zde

Dnes jsme znovu zprovoznily frum pro vae nzory a debaty. Bouhel veker data byla stracena. Jak diskuze tak i vae loginy. Omlouvame se za zpsoben problmy. Proto vs chceme podat o novou registraci. Dkujeme za pochopen.

Admin


19.11. 2008

vce - tiskov zpravy

Zamstnavatel v asovm horizontu 24 hodin provede na provozovnch takov opaten


Info o asov omezen stvkov pohotovosti ...


Tiskov zprva - z jednn z CK 3 tden monitorovac obdob


8.10.2008

vce - ke sta?en

Jak bude nemocensk v roce 2009 .....zobraz vechny zprvy

 
BlueBoard.cz