***30.5.2014 Zastupci odborovych organizaci a spolecnosti Tesco se dohodli na navyseni mezd - V Tesco vzrostou mzdy v prumeru o 2 procenta***��

Novinky ze spolenosti ...

Otevrac doba v obdob vnoc 2010

Zstupci odborovch organizac psobcch pi Tesco Stores R a.s. na svm spolenm jednn se zstupci zamstnavatele diskutovali se zamstnavatelem zsadn otzku otvrac doby v pedvnonm obdob a zejmna pak na tdr den. Ob strany se vzjemn shodly, e pestoe je zkaznk v obchodech Tesco na prvnm mst, mus mt spolenost Tesco na pamti pedevm zamstnance, protoe jsou to prv oni, dky nim spolenost dosahuje svch vsledk a obzvlt pak v pedvnonm obdob. Spolen dohoda tak uzave vechny prodejny Tesco a My na tdr den derem 14:00 hodiny a znovu je oteve v nedli 26. prosince v 8:00 hodin. Zstupci odborovch organizac pi Tesco Stores R a.s. povauj tento krok zamstnavatele za vstcn v rmci uchovn socilnho smru a preferovanch hodnot spolenosti, i jako podkovn zamstnancm za jejich vyerpvajc pracovn nasazen v tomto nronm pedvnonm obdob, aby i oni mohli prot v klidu a kruhu svch ptel tento nejkrsnj den v roce.


Generaln editel UK Terry Leahy odstoup ....

lnek v anglitin zde

LONDN, 8. ervna (TescoPLC) - Terry Leahy, dlouholet generln editel nejvtho prodejce v Britnii, Tesco, odstoup pt rok jeho nastupce bude editel mezinrodnho obchodu, Philip Clark .

Sir Terry Leahy pusobil ve funkci generalnho editele Tesco 14 let ve vku 55 let se rozhodl, odejt do dchodu.

David Reid, pedseda, ekl 'Terry uinil bezkonkurenn pspvek po del dobu. On je nepochybn jednm z nejvznamnjch editel sv generace. ' Ten zavedla strategii, kter me zajistit postup Tesca v nadchzejcch letech.


Novm obchodnm editelem spolenosti Tesco Stores R

Novm obchodnm editelem spolenosti Tesco Stores R byl jmenovn Jesper Lauridsen (43), kter dosud psobil v mezinrodn telekomunikan skupin Cable and Wireless. Pozici obchodnho editele Tesco Stores R do nstupu Lauridsena zastval James Matthew Simister. Lauridsen bude v Tesco Stores R zodpovdn za sortiment erstvch i trvanlivch potravin, kosmetiky a drogerie a tak za veden obchodn-prvnho oddlen a oddlen neobchodnch nkup. "Moj prioritou je pokraovat v sil Tesco neustle zkvalitovat sluby zkaznkm. Plnuji se zamit na vytven pevnjch vztah s naimi dodavateli, podporu eskch vrobk a rozen sortimentu potravin v rznch kategorich vetn bio a prmiovch znaek, a to vdy s drazem na kvalitu a nejni cenu na trhu," uvedl Lauridsen.


Tesco m novho personlnho editele

odkaz na lanek v tisku

Novm personlnm editelem Tesco Stores R a SR je od 1. z Karel Foltn. Karel Foltn m dlouhodob zkuenosti jak z oblasti lidskch zdroj, tak intern komunikace a marketingu. Do Tesco pichz po trncti letech strvench ve spolenosti Unilever.

?Jsem rd, e mohu pracovat pro Tesco a stt se soust jeho tmu. Chtl bych zde zroit sv dlouholet zkuenosti z oblasti zen personln agendy nadnrodn spolenosti a organizan efektivity. Mezi m hlavn cle bude patit upevnn pozice spolenosti Tesco jako pednho eskho zamstnavatele a vybudovn jasn personln koncepce pro dal rst na spolenosti,? k Karel Foltn.

Po absolvovn Ekonomick fakulty Technick univerzity Ostrava zaal Karel Foltn pracovat v marketingovm oddlen spolenosti Unilever R/SR. Po tyech letech peel do oblasti lidskch zdroj. Postupn ml na starosti zejmna nbor absolvent, intern komunikaci, manaersk rozvoj v belgick poboce nebo veden personlnho oddlen ve vrobnch zvodech. V letech 2004 a 2006 pak zastval funkci nrodnho personlnho editele spolenosti Unilever R/SR, kde byl zodpovdn za 1400 zamstnanc ve dvou zemch. Posledn bezmla ti roky psobil na pozici personlnho editele celoevropskch tm marketingu a obchodnho oddlen v centrle spolenosti v Holandsku.

Ve volnm ase se Karel Foltn vnuje zejmna sportu a outdoorovm aktivitm, jako jsou jzda na horskm kole nebo bh. Rd cestuje a mezi jeho konky pat tak etba a kinematografie.

Na pozici personlnho editele vystdal Radku Pekelskou, kter se rozhodla elit novm vzvm.


Pan Alexandr Leiner

V nedli 14.prosince zemel po dlouh nemoci ve vku 62 let Pan Alexand Leiner. Posledn rozlouen stm to jedinenm lovkem se kon v ptek 19.prosince ve 14:15 v obadn sni krematoria v Praze - Motole, 155 00 Praha 5, Fantova 1795/6.zobraz vechny zprvy

 
BlueBoard.cz