AKTUALITY

PRACOVIŠTĚ, KDE MAJÍ VŠICHNI STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI SE ROZVÍJET

Společnost Tesco zveřejnila svou první Zprávu o diverzitě a inkluzi. Detailně v ní popisuje, jak přistupuje k různorodosti svých kolegyň a kolegů a také jak hodlá usnadnit vstup na trh práce zdravotně znevýhodněným osobám. Vydání této zprávy ocenili i odborové organizace při společnosti Tesco.

„Odborové organizace při společnosti Tesco a společnost Tesco se zavázaly vytvořit pracoviště, kde mají všichni kolegové stejné příležitosti se rozvíjet a cítit se vítáni bez ohledu na jejich původ nebo vzdělání. Odborové organizace oceňují transparentnost, kterou společnost Tesco prokazuje zveřejněním zprávy o diverzitě a inkluzi, zároveň to dokazuje, jak inkluzivním zaměstnavatelem firma skutečně je,“ říká Milan Matušík, za tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.

V rámci plánovaných aktivit hodlá Tesco zvyšovat zastoupení žen na vyšších manažerských postech a ještě více podporovat rodiny. Firma taktéž nezapomíná ani na kolegyně a kolegy se změněnými pracovními schopnostmi, kteří také potřebují pomoc. Ve zprávě jsou doplněná důležitá demografická data týkající se personální politiky firmy a přístup k rozdílnosti odměňování mužů a žen, který pomáhá nastavit aktivity právě v této oblasti.

„Být pravidelnou součástí otevřeného dialogu o mzdách ve společnosti Tesco nám dává jistotu, že firma uplatňuje politiku rovného odměňování všech zaměstnanců bez rozdílu. Každá pozice má specifický mzdový tarif, který se nemění dle toho, kdo příslušnou pozici zastává,“ dodává Milan Matušík.