AKTUALITY

S námi ušetříte tisíce!

Znáte všechny VÝHODY členství v našich odborech? Víte, že s námi můžete ušetřit tisíce korun měsíce? Sphere Věrnostní program, OdboryPlus.cz, nebo ubytování na břehu Lipna.

Jsme tu pro VÁS!

Věděli jste co vše pro Vás ODBORY zajišťují, jaké mají pravomoce, co kontrolují, poskytují a prosazují?

PORADNA: Co mám dělat, když mi nevyhovuje pracovní oblečení, které jsem dostal od zaměstnavatele?

Případy, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům oblečení, jsou dva. Oblečení zaměstnavatel vydává zaměstnancům z důvodů poškození zdraví, dále jako ochranu před působením chladu a před nadměrným znečištěním a z hygienických důvodů. To jsou osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). ...

PORADNA: Když pracuji v TESCU, tak nemůžu mít zároveň i brigádu? Z jakého důvodu? Děkuji za odpověď!

Obecně platí, že ZÁKONÍK PRÁCE souběh pracovních smluv a DPP/DPČ u jednoho zaměstnavatele výslovně nezakazuje. U jednoho zaměstnavatele lze mít více pracovních vztahů, např. pracovní poměr + pracovní poměr, pracovní poměr + brigáda na DPP, DPČ+ DPČ apod.

PORADNA: Mám právo na návštěvu lékaře v pracovní době?

Pro návštěvu lékaře v pracovní době zaměstnance musí být splněno několik zákonných podmínek. Pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které ...

TESCO pomáhá zaměstnancům zvládnout rostoucí životní náklady

Svět kolem nás se neustále vyvíjí a aktuálně přináší nelehkou ekonomickou situaci, které ovlivňuje nás všechny, především pak zvyšující se životní náklady apod. Aby si naše společnost Tesco Stores ČR a.s. udržela silnou pozici a pomohla toto náročné období překonat především vám, našim kolegyním a kolegům, se vám rozhodla nabídnout:

PORADNA: Může mi zaměstnavatel nařídit přesčasy, a pokud ano, v jakém rozsahu?

Ano, zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci nařídit přesčasovou práci. Musí to být ale jen z vážných provozních důvodů. Nařízená práce přesčas nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento limit může zaměstnavatel požadovat práci přesčas pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas ...

PORADNA: Kdy musí být zaměstnanec seznámen s harmonogramem směn v daném měsíci, a jak dlouho předem?

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby (harmonogram směn) a seznámit s ním nebo jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Tato povinnost zaměstnavatele se vztahuje jak k nerovnoměrně, tak k rovnoměrně rozvržené pracovní době.

NOVÝ SERIÁL: PORADNA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od září jsme se rozhodli pro vás spustit NOVÝ SERIÁL – PORADNU, ve kterém se budeme snažit odpovědět na vaše dotazy, kterých nám chodí měsíčně desítky a řada z nich se opakuje. Na vaše otázky budou odpovídat odborníci z nejrůznějších oblastí, kteří Vám rádi poradí v otázkách pracovněprávních, mzdových, sociálních, zaměstnanosti, v problematice kolektivního vyjednávání nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

PRVNÍ DÍL už ve středu!