AKTUALITY

PŘEDPRÁZDNINOVÝ ROZHOVOR S RENÁTOU BURIANOVOU, PREZIDENTKOU UNIE ZAMĚSTNANCŮ OBCHODU, LOGISTIKY A SLUŽEB (UZO)

Společnost Tesco zvýší od 1. července 2021 základní tarifní měsíční mzdy na provozních pozicích v průměru o 5 %, na distribučním centru pak v průměru o 4 %. Změny se týkají i oblasti benefitů, od července 2021 zavádí stravenkový paušál a od ledna 2022 pět týdnů dovolené. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco při kolektivním vyjednávání o výši mezd… Jak byste ohodnotila tento výsledek několikaměsíčního snažení především ze strany odborů?

Po celou dobu pandemie ukazovali a stále ukazují zaměstnanci obchodu svou potřebnost. Všichni je vnímáme jako automatickou součást našeho života, ale málokdo tuto náročnou práci ocení. Výsledek letošního kolektivního vyjednávání vnímám jako zasloužené poděkování zaměstnancům obchodu. Odbory ve společnosti Tesco mají dlouholetou tradici a vždy velmi profesionálně hájily zájmy zaměstnanců. Důkazem je i výsledek letošního kolektivního vyjednávání. Myslím, že i zaměstnavatel si plně uvědomuje, že bez kvalitních zaměstnanců není možné rozvíjet plány společnosti do budoucna, a proto vede s odborovými organizacemi konstruktivní dialog. Zde nelze než poděkovat oběma zúčastněným stranám.

Jak moc je (nejen v této době) důležitá práce odborů?

Kvalitně vedený sociální dialog na pracovištích je předpokladem pro dobrý chod firmy. Odbory komunikují se zaměstnanci napřímo a v tom je velké plus. Řeší se provozní záležitosti, ale zvlášť v této době pomáhají s orientací ve zmatečných a nejasných pokynech vlády či ministerstev. Orientace pro zaměstnance bez doprovodného vysvětlení je často velmi těžká. Firma 21. století bez odborů nemá budoucnost a prozíraví zaměstnavatelé to vědí.

Dovolte mi na závěr všem zaměstnancům společnosti Tesco složit hlubokou poklonu za práci, kterou pro nás všechny dělají – DÍKY

https://www.facebook.com/ZO.OSPO.TESCO/photos/a.1731847480378234/3043784622517840/