AKTUALITY

Tesco významně navýší základní mzdy svým zaměstnancům na provozních pozicích a v distribučním centru

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
dovolte mi pár slov k dnešní oficiální tiskové zprávě, kterou považuji za obrovský úspěch celého našeho týmu. 

Zástupci odborových organizací se snaží pokaždé udělat vše pro to, aby s vedením společnosti našli ten nejlepší způsob, jak zaměstnancům alespoň částečně kompenzovat stále rostoucí náklady, jelikož pro mnohé rodiny našich kolegů je dlouhotrvající a nepříznivá ekonomická situace stále hůře zvládnutelná. Jsme proto rádi za dlouhodobý sociální dialog s vedením naší společnosti, který se odráží každoročně ve prospěch směrem k našim kolegům.

Obrovský dík patří všem kolegům z odborového týmu, který tvořil Ivan Předinský, Martina Heincová a Josef Suchý. Nesmím zapomenout ani na obrovskou podporu ze strany prezidentky UZO Renáty Burianové a právníka UZO Iva Grossmanna. Poděkování patří také Tesco vyjednávacímu týmu ve složení – Petr Pokorný, Simona Malečková a Klára Řídká, a to za konstruktivní a férové jednání, které dlouhodobě s námi za společnost vede Patrik Dojčinovič. 

Milan Matušík
za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco

ZDROJ: Tesco významně navýší základní mzdy svým zaměstnancům na provozních pozicích a v distribučním centru