AKTUALITY

PORADNA: Kdy musí být zaměstnanec seznámen s harmonogramem směn v daném měsíci, a jak dlouho předem?

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby (harmonogram směn) a seznámit s ním nebo jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Tato povinnost zaměstnavatele se vztahuje jak k nerovnoměrně, tak k rovnoměrně rozvržené pracovní době.

NOVÝ SERIÁL: PORADNA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od září jsme se rozhodli pro vás spustit NOVÝ SERIÁL – PORADNU, ve kterém se budeme snažit odpovědět na vaše dotazy, kterých nám chodí měsíčně desítky a řada z nich se opakuje. Na vaše otázky budou odpovídat odborníci z nejrůznějších oblastí, kteří Vám rádi poradí v otázkách pracovněprávních, mzdových, sociálních, zaměstnanosti, v problematice kolektivního vyjednávání nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

PRVNÍ DÍL už ve středu!

Společnost Tesco Stores ČR a.s. bude investovat do mezd a benefitů

Výsledek náročného kolektivního vyjednávání o výši mezd a benefitů se opět dostavil. Dohodli jsme se s vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s., že i letos bude investovat do mezd a benefitů našich kolegů. Důvodem je VAŠE každodenní pracovní úsilí a VAŠE odhodlání v oblasti péče o naše zákazníky. 

SPECIÁLNÍ JEDNORÁZOVÁ PLATBA PRO KOLEGY Z OBCHODŮ A DISTRIBUČNÍCH CENTER

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
i v letošním roce, v tomto předvánočním čase, který je již sám o sobě obrovskou zkouškou pro nás pro všechny, nám pandemie opět komplikuje naše životy i naši práci. Vládní opatření opět vytvořila ve všech prodejnách práci navíc, a to právě v době, kdy jsou naše prodejny a distribuční týmy nejvíce vytížené.

Online setkání s kolegy z ostatních zemí v rámci Evropské rady zaměstnanců 2021

Minulý týden jsem se setkal online s kolegy z ostatních zemí v rámci Evropské rady zaměstnanců 2021. Této významné celodenní akce se zúčastnil i Ken Murphy, výkonný ředitel společnosti Tesco, nebo například Maurice Kelly, personální ředitel Tesco Ireland. Nesmírně si vážím toho, že můžu být součástí ERZ a s kolegy sdílet jejich zkušenosti a úspěchy, které jsou v mnoha ohledech inspirativní na naší cestě „za spokojenými zaměstnanci“, které jejich práce baví a naplňuje… Spokojenost zákazníků totiž závisí na spokojenosti zaměstnanců.

PŘEDPRÁZDNINOVÝ ROZHOVOR S RENÁTOU BURIANOVOU, PREZIDENTKOU UNIE ZAMĚSTNANCŮ OBCHODU, LOGISTIKY A SLUŽEB (UZO)

Společnost Tesco zvýší od 1. července 2021 základní tarifní měsíční mzdy na provozních pozicích v průměru o 5 %, na distribučním centru pak v průměru o 4 %. Změny se týkají i oblasti benefitů, od července 2021 zavádí stravenkový paušál a od ledna 2022 pět týdnů dovolené. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco při kolektivním vyjednávání o výši mezd… Jak byste ohodnotila tento výsledek několikaměsíčního snažení především ze strany odborů?

PRACOVIŠTĚ, KDE MAJÍ VŠICHNI STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI SE ROZVÍJET

Společnost Tesco zveřejnila svou první Zprávu o diverzitě a inkluzi. Detailně v ní popisuje, jak přistupuje k různorodosti svých kolegyň a kolegů a také jak hodlá usnadnit vstup na trh práce zdravotně znevýhodněným osobám. Vydání této zprávy ocenili i odborové organizace při společnosti Tesco.